نمایان

مرکز جامع اطلاعات کشور

info@nemayan.com

http://nemayan.com

ردیف عنوان استان تلفن آدرس
1 وسایل بازی وتفریحی پارکها, مبلمان کرمان 9131406391 کرمان - شهرک صنعتی کرمان2
2 ورق کرکره, سوله کرمان 9133451386 کرمان - شهرک صنعتی سیرجان1
3 ورق کرکره, سوله کرمان 9131451920 کرمان - شهرک صنعتی سیرجان1
4 ورق کرکره کرمان 9133480654 کرمان - ناحیه صنعتی عنبرآباد
5 ورق کرکره کرمان 9132470182 کرمان - شهرک صنعتی سیرجان1
6 نوار آبیاری از پلی اتیلن, کامپاند و گرانول پلیمری, کامپاند پلی اتیلن سنگین تقویت شده, کامپاند پلی اتیلن سبک و سبک خطی تقویت شده, آلیاژهای پلیمری, لوله تک جداره آب با قطر کمتر از ۲۵۰ میلی متر از پلی اتیلن, مستربچ پلیمری کرمان 33386069 کرمان - شهرک صنعتی کرمان2
7 نبات, قندازشکر, شربت به لیمو, پودرشکرقنادی, بسته بندی شکر, شربت سرکه انگجبین کرمان 34289000 کرمان - شهرک صنعتی رفسنجان1
8 نان بستنی کرمان 9133412688 کرمان - شهرک صنعتی کرمان2
9 میوه های آجیلی فرآوری و بسته بندی شده یا نشده کرمان 9138442065 کرمان - شهرک صنعتی منوجان
10 میوه های آجیلی فرآوری و بسته بندی شده یا نشده کرمان 5232591 کرمان - شهرک صنعتی رفسنجان2
11 میوه های آجیلی فرآوری و بسته بندی شده یا نشده کرمان 9133405542 کرمان - شهرک صنعتی سیرجان1
12 میوه خشک به صورت کامل یا اسلایس و قطعه قطعه شده (پیش فرآوری نشده), بسته بندی حبوبات و غلات کرمان 9131405164 کرمان - شهرک صنعتی کرمان2
13 میوه جات خشک, درجه بندی وبسته بندی زعفران, تصفیه وبسته بندی کشمش, لیموعمانی کرمان 9370658954 کرمان - ناحیه صنعتی سعدی
14 موزاییک و کف پوش سیمانی, سایر محصولات بتنی از بتن غیر مسلح معمولی کرمان 9133479099 کرمان - شهرک صنعتی سیرجان2
15 موزاییک و کف پوش سیمانی کرمان 9133470718 کرمان - شهرک صنعتی سیرجان1
16 موزاییک و کف پوش سیمانی کرمان 9131457128 کرمان - شهرک صنعتی سیرجان1
17 موزاییک و کف پوش سیمانی کرمان 9131788086 کرمان - شهرک صنعتی سیرجان1
18 موزاییک و کف پوش سیمانی کرمان 9179535907 کرمان - ناحیه صنعتی راین
19 موزاییک و کف پوش سیمانی کرمان 3532489 کرمان - ناحیه صنعتی اختیار آباد
20 موزاییک و کف پوش سیمانی کرمان 9131455416 کرمان - شهرک صنعتی سیرجان1
21 موزاییک و کف پوش سیمانی کرمان 9132976810 کرمان - شهرک صنعتی زرند1
22 موزاییک و کف پوش سیمانی کرمان 9133979357 کرمان - شهرک صنعتی کرمان1
23 موزاییک و کف پوش سیمانی کرمان 9133450972 کرمان - شهرک صنعتی سیرجان1
24 موزاییک و کف پوش سیمانی کرمان 5233621 کرمان - شهرک صنعتی سیرجان1
25 موزاییک و کف پوش سیمانی کرمان 9133431096 کرمان - شهرک صنعتی بم
26 موزاییک و کف پوش سیمانی کرمان 9131403050 کرمان - شهرک صنعتی بم
27 موزاییک و کف پوش سیمانی کرمان 9133426547 کرمان - شهرک صنعتی زرند1
28 موزاییک و کف پوش سیمانی کرمان 9138833179 کرمان - شهرک صنعتی جیرفت1
29 موزاییک و کف پوش سیمانی کرمان 9133450292 کرمان - شهرک صنعتی سیرجان1
30 موزاییک و کف پوش سیمانی کرمان 9132471417 کرمان - شهرک صنعتی سیرجان1
31 موزاییک و کف پوش سیمانی کرمان 9133773761 کرمان - شهرک صنعتی سیرجان1
32 موزاییک و کف پوش سیمانی کرمان 9132975396 کرمان - شهرک صنعتی زرند1
33 مواد شیمیایی سیمان و بتن و گچ (کف سازی) کرمان 9123546227 کرمان - شهرک صنعتی کرمان2
34 مخازن پلی اتیلنی با سیستم چرخشی (دورانی), بطری از PET کرمان 9121694775 کرمان - شهرک صنعتی کرمان2
35 محصولات ساخته شده ازام ،دی ،اف کرمان 9133416889 کرمان - شهرک صنعتی کرمان3
36 محصولات ساخته شده ازام ،دی ،اف کرمان 9132455106 کرمان - شهرک صنعتی سیرجان1
37 محصولات ساخته شده ازام ،دی ،اف کرمان 9132797625 کرمان - شهرک صنعتی سیرجان1
38 محصولات ساخته شده ازام ،دی ،اف کرمان 9133434042 کرمان - شهرک صنعتی کرمان1
39 محصولات ساخته شده ازام ،دی ،اف کرمان 34287674 کرمان - شهرک صنعتی رفسنجان1
40 محصولات ساخته شده ازام ،دی ،اف کرمان 32751676 کرمان - شهرک صنعتی کرمان1
41 محصولات ساخته شده ازام ،دی ،اف کرمان 9131412065 کرمان - شهرک صنعتی کرمان3
42 محصولات بتنی مسلح پیش ساخته, محصولات بتنی غیر مسلح از بتن معمولی, محصولات بتنی غیر مسلح از بتن سبک پوکه صنعتی کرمان 9131417610 کرمان - شهرک صنعتی کرمان1
43 محصولات بتنی مسلح پیش ساخته, محصولات بنی غیر مسلح از بتن سبک پوکه معدنی, محصولات بتنی غیر مسلح از بتن معمولی, محصولات بتنی غیر مسلح از بتن سبک فوم دار, بتن سیال معمولی کرمان 9131793117 کرمان - شهرک صنعتی سیرجان2
44 محصولات بتنی مسلح پیش ساخته, محصولات بتنی غیر مسلح از بتن معمولی کرمان 9131411575 کرمان - شهرک صنعتی سیرجان1
45 محصولات بتنی مسلح پیش ساخته, محصولات بتنی غیر مسلح از بتن معمولی کرمان 9131456086 کرمان - شهرک صنعتی سیرجان1
46 محصولات بتنی مسلح پیش ساخته, محصولات بتنی غیر مسلح از بتن معمولی کرمان 9131789174 کرمان - ناحیه صنعتی پاریز
47 محصولات بتنی مسلح پیش ساخته از انواع بتن سبک, محصولات بتنی غیر مسلح از بتن معمولی, محصولات بتنی مسلح پیش تنیده از انواع بتن سبک, محصولات بتنی مسلح پیش تنیده, محصولات بتنی مسلح پیش ساخته کرمان 9101474647 کرمان - شهرک صنعتی جیرفت2
48 محصولات بتنی مسلح پیش ساخته از انواع بتن سبک, محصولات بتنی مسلح پیش تنیده از انواع بتن سبک, محصولات بتنی الیافی از انواع بتن سبک کرمان 9133437046 کرمان - شهرک صنعتی کرمان2
49 محصولات بتنی مسلح پیش ساخته کرمان 9132933994 کرمان - شهرک صنعتی انار
50 محصولات بتنی مسلح پیش ساخته کرمان 9140137950 کرمان - شهرک صنعتی سیرجان1
Parse error: syntax error, unexpected '}' in /home2/nemayan/domains/nemayan.com/public_html/wp-content/themes/kharid/mpdf60/includes/functions.php on line 174