مشاغل
(10905)

فیلتر های جستجو

خراسان رضوی

PDFPDF

ورق کرکره

خراسان رضوی

سان سازه آروین شرق مستقر در: شهرک صنعتی چناران تاریخ …

محصولات فلزی ساختمانی

ورق کرکره

خراسان رضوی

صنایع عمرانی انبوه سازان ایستا مستقر در: شهرک صنعتی چناران …

محصولات فلزی ساختمانی

ورق کارتن دولا, ورق کارتن سه لا, ورق کارتن چندلا

خراسان رضوی

آریا اعتماد فردوس مستقر در: شهرک صنعتی چناران تاریخ بهره …

کاغذ

ورق کارتن چندلا

خراسان رضوی

چوب پلاست آرمان اندیش مستقر در: شهرک صنعتی چناران تاریخ …

کاغذ

ورق کارتن چندلا

خراسان رضوی

صنایع بسته بندی اطلس چناران مستقر در: شهرک صنعتی چناران …

کاغذ
فروش پلاستیک | خرید پلاستیک

ورق کارتن چندلا

خراسان رضوی

صنایع بسته بندی پاژپارس مستقر در: شهرک صنعتی چناران تاریخ …

کاغذ

ورق پلاستیکی, فیلم پلاستیکی

خراسان رضوی

سروش مبتکرین توس مستقر در: شهرک صنعتی مشهد (طوس) تاریخ …

مواد پلاستیکی و لاستیکی

ورق پلاستیکی, فیلم پلاستیکی

خراسان رضوی

مهدی جوانمرد مستقر در: شهرک صنعتی کاشمر ۱ (بردسکن ) …

مواد پلاستیکی و لاستیکی

واکر, صندلیهای طبی, قطعات پلاستیکی تزریقی, عصای زیر بغل

خراسان رضوی

صنایع سروپیکرتوس مستقر در: شهرک صنعتی مشهد (طوس) تاریخ بهره …

قطعات پلاستیکی و لاستیکی

نی نوشیدنی, فیلم پلاستیکی

خراسان رضوی

نی شهد مستقر در: شهرک صنعتی مشهد (طوس) تاریخ بهره …

مواد پلاستیکی و لاستیکی

Copyright © 2016 -نمایان مرکز اطلاعات کسب و کار

به کانال تلگرام سایت نمایان بپیوندید